1.banja_-825x510.jpg

NOVINE U RADU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Saznaj više
slika za naslovnu.png

EKOLOŠKI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI I ODNOS CENE I KVALITETA – PRAKTIČNA REŠENJA NAJIZAZOVNIJIH IZMENA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

Saznaj više
Vinska kuća - Novi logo JPG.jpg

Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala - obaveze javnog i privatnog sektora

Saznaj više

Savetovanje za centralizovane javne nabavke Crne Gore

Saznaj više

Tradicionalno višednevno savetovanje iz oblasti javnih finansija

Saznaj više

JAVNE NABAVKE I INTERNA REVIZIJA/ JAVNE NABAVKE ODBRANE I BEZBEDNOSTI CG

Saznaj više

Novine u radu budžetskih korisnika

Saznaj više

Novine u radu budžetskih korisnika

Saznaj više

Međuregionalni forum javnih finansija - Jadranski forum javnih nabavki

Saznaj više

Uputstvo za prioritetne oblasti finansiranja i Novine u sistemu javnih finansija

Saznaj više

Obuka za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Savetovanje: Javne finansije

Saznaj više

Savetovanje: Javne finansije

Saznaj više

Obuka za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Međuregionalni forum javnih finansija

Saznaj više

Međuregionalni forum javnih nabavki

Saznaj više

SEMINAR: SISTEM ELEKRONSKIH FAKTURA

Saznaj više

SEMINAR: SISTEM ELEKRONSKIH FAKTURA

Saznaj više

SEMINAR: SISTEM ELEKRONSKIH FAKTURA

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija

Saznaj više

Radionica: Kako se kretati kroz najvažnije dokumente u procedurama javnih nabavki

Saznaj više

SEMINAR:Zakon o javnim nabavkama i PRAG pravila

Saznaj više

Međuregionalna konferencija "Jadranski forum javnih nabavki"

Saznaj više

SAVETOVANJE: JAVNE FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

Saznaj više

Sprovođenje nabavki na koje se Zakon ne primenjuje i sprovođenje nabavki po procedurama EU-PRAG

Saznaj više

Obuka za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Vebinar: Plan javnih nabavki za 2021.godinu

Saznaj više

Praktična radionica: Novi portal javnih nabavki

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija -Kopaonik 2021

Saznaj više

Rešenje nedoumica i saveti za pravilno postupanje-Novi portal i Novi Zakon o javnim nabavkama

Saznaj više

Intenzivna radionica za primenu novog Zakona o javnim nabavkama - rad na Portalu JN

Saznaj više

Radionica za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Radionica: Novi portal javnih nabavki

Saznaj više

Radionica: Novi portal javnih nabavki

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Vršac

Saznaj više

Radionica: Novi portal javnih nabavki

Saznaj više

Radionica za uspostavljanje Sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Praktične RADIONICE za primenu novog Zakona o javnim nabavkama

Saznaj više

Obuka: Uvođenje i implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Tradicionalno višednevno Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Kopaonik

Saznaj više

Radionica:Pravilno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i usklađivanje plana sa novim Zakonom

Saznaj više

Radionica:Pravilno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i usklađivanje plana sa novim Zakonom

Saznaj više

Obuka za uvođenje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Seminar: U korak sa NOVIM Zakonom o javnim nabavkama

Saznaj više

Obuka za uvođenje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Međuregionalni "Jadranski forum javnih nabavki"

Saznaj više

Savetovanje: Interna revizija u praksi - novine

Saznaj više

Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Obuka za uvođenje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Obuka za uvođenje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Kopaonik

Saznaj više

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Saznaj više

Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Kladovo

Saznaj više

Savetovanje/ JAVNE NABAVKE I BUDŽETSKI SISTEM

Saznaj više

Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti JAVNIH FINANSIJA - Drvengrad 2018

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija, Srebrno jezero

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti JAVNIH NABAVKI / REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Saznaj više

Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija, Drvengrad

Saznaj više

Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti JAVNIH FINANSIJA

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti JAVNIH NABAVKI - REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti RADNOG PRAVA

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti EU Fondova sa akcentom na IPARD

Saznaj više

OBUKE
I. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
II. Način rada i postupanje interne revizije u javnom sektoru

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija Drvengrad, 23 - 26. februar 2016. godine

Saznaj više

OBUKA „Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru"

Saznaj više

OBUKA „Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru"

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija u Novom Sadu

Saznaj više

Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Drvengrad, Mokra gora

Saznaj više