Savetovanje iz oblasti javnih finansija Drvengrad, 23 - 26. februar 2016. godine

Vreme održavanja : 23 Feb - 26 Feb 2016
Mesto : Drvengrad, Mokra gora

Od 23. do 26. februara 2016. godine u Drvengradu na Mokroj gori održano je Savetovanje iz oblasti javnih finansija u organizaciji kancelarije „PUBLIC FINANCE OFFICE“.

Više od 40 učesnika iz organa lokalne vlasti, javnih preduzeća i drugih institucija iz javnog i privatnog sektora, pratilo je predavanja eminentnih stručnjaka sa republičkog i pokrajinskog nivoa, koji su obradili sledeće teme:

Iz oblasti „Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)“, obrađene su sledeće teme: „Interna revizija u praksi - godišnje izveštavanje korisnika javnih sredstava“, „Upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava“ i „Sastavljanje godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola“.

Iz oblasti „Programski budžet, ocenjivanje i strateško planiranje“ učesnicima je predstavljena tema „Perspektive, mogućnosti i zadaci unapređenja budžetskog procesa - uspostavljanje kauzalne (i institucionalno uređene) veze, zasnovane na jedinstvenoj metodologiji programskog modela, izmedju procesa: srednjoročno planiranje-izrada budžeta –izvršenje i izveštavanje, ocena, evaluacija, revidiranje usvojenih politika i ciljeva“.

Tema „Godišnji finansijski izveštaji budžetskih korisnika“ obrađena je u okviru oblasti „Završni račun, trezorsko poslovanje, izveštavanje i konsolidacija“. U oblasti „Javnih nabavki“ učesnicima savetovanja predstavljenesu teme:  „Nove odredbe Zakona o javnim nabavkama u praksi“ i „Specifičnosti javnih nabavki u zdravstvu (planiranje javnih nabavki u zdravstvenim ustanovama, interni plan za sprečavanje korupcije)“, dok je iz oblasti javno privatnog partnerstva učesnicima predstavljen institut JPP i koncesija, te mogući oblici partnerstva i benefiti koje pruža ovaj koncept saradnje.

 

Prijava

Podaci o učesnicima