SEMINAR:Zakon o javnim nabavkama i PRAG pravila

Vreme održavanja : 26 Oct - 26 Oct 2021
Mesto : Beograd, Hotel Moskva

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office kroz svoje nastojanje da svojim klijentima omogući zakonito i efikasno postupanje u javnim nabavkama organizovala je 26. oktobra 2021.godine u Beogradu, u autentičnom istorijskom zdanju hotela “Moskva”, seminar “Zakon o javnim nabavkama i PraG pravila”.

Ekspert iz oblasti javnih nabavki, advokat i predavač - Branimir Blagojević, sa učesnicima je podelio praktične savete u pogledu načina uređivanja i sprovođenja nabavki na koje se Zakon ne primenjuje. Učesnicima je predstavio način sačinjavanja internog akta, kao i način sačinjavanja plana javnih nabavki, radi usklađivanja sa odredbama Zakona.

U drugom delu predavanja, učesnicima je predstavljeno sprovođenje nabavki po procedurama PRAG (Practical Guide) kao jedan od izuzetaka od primene Zakona veoma je česta potreba za sprovođenjem nabavki po procedurama PRAG (Practical Guide), koji se primenjuje kada nabavke finansira Evropska unija u Republici Srbiji, kroz programe predpristupne pomoći državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.

S obzirom da su ovi postupci sve češći, Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je obezbedila da uvažene kolege iz Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, kao centralnog mesta u pogledu sprovođenja PRAG procedura u Republici Srbiji, na praktičan način pojasne korake u nabavkama u skladu sa ovim procedurama, što izaziva sve više interesovanja i potrebe za ovim načinom sprovođenja javnih nabavki.

Prijava

Podaci o učesnicima