Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Kopaonik

Vreme održavanja : 18 Mar - 21 Mar 2019
Mesto : Kopaonik, Hotel Putnik

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je u peridu od 18. do 21. marta 2019. godine, sa velikim uspehom održala još jedno tradicionalno višednevno savetovanje iz oblasti javnih finansija na Kopaoniku, na kojem je prisustvovalo više od 60 učesnika iz organa lokalne i centralne vlasti, pokrajinskih sekretarijata, javnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava kojima su se kroz interaktivna predavanja eminentnih stručnjaka predstavile najaktuelnije teme iz oblasti budžetskog  poslovanja, sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao i javnih nabavki.

Velika pažnja učesnika bila je usmerena na temu novog Zakona o javnim nabavkama, kroz koju je učesnicima prezentovana nova terminologija i izuzeci od primene Zakona, novine u postupcima javnih nabavki kao i ostale nedoumice koje su učesnici imali a koje su predavači  putem interaktivnog predavanja uspeli da razjasne.

Time je učesnicima omogućeno da putem predavanja, razmene iskustva i primerima dobre prakse unaprede svoje poslovanje, znanja i veštine iz sledećih oblasti:

Interna revizija

  • Sistem upravljanja rizicima u javnom

Unapređenja u procesu planiranja

  • Priprema investicionog plana, programsko I rodno budžetiranje, reforma planskog sistema i kordinacija javnih

Leader pristup u ruralnom razvoju

  • Mogućnost finansiranja projekata u lokalnim ruralnim zajednicama

Novi Zakon o javnim nabavkama

  • Osnovne odredbe, izuzeci od primene Zakona, pragovi, podela po partijama, vrste postupaka
  • Kriterijumi za dodelu ugovora
  • Sprovođenje postupka javne nabavke, izmene ugovora o javnoj nabavci i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama
  • Postupak zaštite prava i kaznene odredbe
  • Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i  stavovi uprave za javne nabavke

Predavači na savetovanju su  bili afirmisani stručnjaci iz Ministarstva finansija, Pokrajinskog sekretarijata za finansije APV, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, stručnjaci iz oblasti javnih nabavki, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Za učesnike savetovanja organizovane su i brojne dopunske aktivnosti: prevoz do centra skijališta, degustacija vina lokalne vinarije, muzičko zabavno veče, korišćenje bazena i spa centra.

Zahvaljujemo se na poverenju svima koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

 

Prijava

Podaci o učesnicima