Savetovanje iz oblasti JAVNIH FINANSIJA

Vreme održavanja : 19 Sep - 22 Sep 2016
Mesto : Srebrno jezero

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je od 19. do 22. septembra 2016.godine na Srebrnom Jezeru organizovala tradicionalno višednevno Savetovanje iz oblasti JAVNIH FINANSIJA.

Na savetovanju su prisustvovali predstavnici  pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava, javnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava kojima su se kroz interaktivna predavanja predstavile najaktuelnije teme iz oblasti budžetskog i trezorskog poslovanja, prava, sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao i javnih nabavki. Ove oblasti su detaljnije obrađene kroz konkretne teme:

  • PRIPREMA BUDŽETA ZA 2017.GOD, RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE
  • PLATNI PROMET U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA
  • PREDSTAVLJANJE ZAKONA O ZAPOSLENIMA  U  AP I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA OSVRTOM NA POSTOJEĆA ZAKONSKA REŠENJA
  • U SUSRET PLANIRANJU JAVNIH NABAVKI ZA SLEDEĆU GODINU
  • ODNOS FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I INTERNE REVIZIJE
  • PLAN AKTIVNOSTI NA SISTEMU UVOĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

Predavači na Savetovanju su bili stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru:

Zorica Vukobrat, pomoćnica Pokrajinske sekretarke za finansije, sektor za budžet, Snežana Blašković, pomoćnica Pokrajinske sekretarke za finansije, sektor za poslove konsolidovanog računa trezora, Tijana Pavlov, pomoćnica Pokrajinskog sekretara za obrazovanje,propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Saša Varinac, advokat, stručnjak iz oblasti javnih nabavki, prethodni predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije , Lazar Ignjatov, direktor Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 
U posebnom delu savetovanja, učesnicima je pružena prilika da kroz interaciju sa predavačima postavljaju pitanja i dobiju odgovore na konkretne probleme sa kojima se susreću u svom  svakodnevnom poslovanju, kao i da sa ostalim učesnicima savetovanja razmene iskustva o načinu svog poslovanja.

Prijava

Podaci o učesnicima