Savetovanje iz oblasti JAVNIH NABAVKI / REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Vreme održavanja : 05 Jun - 05 Jun 2017
Mesto : Novi Sad

 

U ORGANIZACIJI

PUBLIC FINANCE OFFICE

održaće se

SAVETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI / REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

 

Savetovanje pruža mogućnost da se na jednom mestu upoznate sa procedurom javnih nabavki kao i da unapredite svoja znanja i veštine iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na plan javnih nabavki, izmene i dopune plana javnih nabavki tokom budžetske godine, načine i rokove izveštavanja sa primerima iz prakse, osvrt na plan potreba centralizovanih JN za 2017. godinu, rezervisane javne nabavke, hitne nabavke, kao i nabavke do 500.000, 00 na godišnjem nivou, sa primerima iz prakse, te prikazom prakse i načelnih pravnih stavova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Tokom savetovanja učesnicima će biti predstavljen postupak revizije postupaka javne nabavke sa aspekta interne revizije i Državne revizorske institucije.

___________________________________________________________________________

SAVETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI/REVIZIJA JAVNIH NABAVKI ĆE VAM OMOGUĆITI:

  • Napredna znanja o primeni propisa iz oblasti javnih nabavki i savete za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki;
  • Stručni saveti za kreiranje tendera i uspešno sprovođenje postupaka:
  • Konsultacije sa stručnjacima  u pogledu specifičnih situacija koje imate u svom radu;
  • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka savetovanja, ali i postavljati tokom rada;
  • Sertifikat o pohađanju savetovanja, sa navedenim temama u okviru savetovanja;
  • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

Predavači na savetovanju su afirmisani stručnjaci iz oblasti javnih nabavki i revizije:

  • Saša Varinac - advokat, dugogodišnji predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
  • Tajna Lakić– zaposlena na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na poslovima javnih nabavki,
  • Lazar Ignjatov – zaposlen u pokrajinskom sekretarijatu za finansije AP Vojvodine,

koji će svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podeliti sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineti podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

 

Obuka će se održati u našim poslovnim prostorijama u Novom Sadu, u Sali Poslovnog inkubatora, ul. Vojvođanskih brigada 28.

 Kotizacija po učesniku iznosi: 7.900,00 sa PDV-om

 Za svakog učesnika savetovanja je obezbeđen material u pisanoj formi, kao i osveženje i posluženje tokom savetovanja.

 

Prijave za savetovanje možete naći u prilogu ovog pozivnog pisma. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeće brojeve telefona: 021/3000 307 i 064/122 0 874 ili putem e-mail: office@javnefinansije.rs

Prijavljivanje za smeštaj učesnika savetovanja vrši se putem turističke agencije KOMPAS TOURISM & TRAVEL Novi Sad, na brojeve telefona: 021/52.25.28, 021/52.35.78ili064/862.49.15, odnosno na e-mail: s.radulovic@kompasnovisad.com

Prijava

Podaci o učesnicima