Savetovanje iz oblasti javnih finansija u Novom Sadu

Vreme održavanja : 03 Dec - 04 Dec 2015
Mesto : Novi Sad

U organizaciji „PUBLIC FINANCE OFFICE“, 03. i 04. decembra 2015. godine u Novom Sadu, održano je Savetovanje iz oblasti javnih finansija

Ušesnici  Savetovanja, predstavnici opštinskih uprava, pokrajinskih institucija, javnih preduzeća, poslovnih udruženja, obrazovnih ustanova su na održanom dvodnevnom savetovanju imali prilike da se upoznaju sa aktuelnim temama za javni sektor sa posebnim akcentom na pripremnim aktivnostima za uspešno okončanje tekuće budžetske 2015. godine, kao i aktivnostima za predstojeću 2016.budžetsku godinu i implementaciju novina uslovljenih Izmenama Zakona o javnim nabavkama, putem sledećih tema:

  • Smernice za pripremu budžeta i drugih planskih dokumenata za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
  • Priprema za izradu godišnjih izveštaja za 2015. godinu
  • Izmene Zakona o javnim nabavkama
  • Zakon o javnim nabavkama – izrada i donošenje planova javnih nabavki za 2016. godinu i njihova realizacija

Predavači na savetovanju bili su stručnjaci iz relevantnih oblasti javnog sektora kao što su Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, javne nabavke i Pokrajinskog sekretarijata za finansije, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja..

Prijava

Podaci o učesnicima