OBUKA „Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru"

Vreme održavanja : 28 Jan - 29 Jan 2016
Mesto : Novi Sad

U zajedničkoj organizaciji Public Finance Office i Univerziteta u Novom Sadu 28. i 29. januara 2016. u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je obuka „SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU“

Ušesnici, predstavnici opštinskih uprava, pokrajinskih institucija, javnih preduzeća, obrazovnih ustanova, direktni, indirektni, kao i ostali korisnici javnih sredstava su na održanoj dvodnevnoj obuci imali prilike da se upoznaju sa  elementima i implementacijom Finanskijskog upravljanja i kontrole.

Obuka je bila koncipirana tako, da polaznike upozna sa Finansijskim upravljanjem i kontrolom i osposobi za implementaciju finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji.

Polaznici su dobili potrebna znanja o finansijskom upravljanju i kontrolama kod korisnika javnih sredstava, o tome ko je mora uspostaviti, kako se uspostavlja i način primene u svakodnevnom poslu. Tokom obuke polaznici su upoznati sa:

  • Aktima za određivanje odgovornih lica za implementaciju FUK-a
  • Strategija uvođenja i razvoja FUK-a
  • Akcionim planom
  • Pravilnikom o sistemu FUK
  • Registrom rizika
  • Strategijom upravljanja rizicima
  • Ostalim aktima koji su potrebni za implementaciju FUK-a
  • Procedurama za poslovne procese (Obrazac 1 - Lista poslovnih procesa; Obrazac 1a; Obrazac 2 - Mapa poslovnih procesa; Obrazac 3 - Dijagram toka poslovnog procesa);
  • Aktima kojima se procedure ozvaničavaju.

 

Tokom obuke prikazani su praktični primeri iz prakse putem interaktivog rada sa predavačima.

Obuka je realizovana u dva radna dana, po šest školskih časova, prezentovanjem svih ponuđenih tema i kroz radionicu za operativno sprovođenje implementacije finansijskog upravljanja i kontrola.

Predavači na obuci bili su stručnjaci iz relevantne oblasti, Lazar Ignjatov, zaposlen u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine, ovlašćeni interni revizor Direktor službe i Slaven Obradović ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru,koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima obuke.

Prijava

Podaci o učesnicima