Tradicionalno višednevno Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Kopaonik

Vreme održavanja : 27 Jan - 30 Jan 2020
Mesto : Kopaonik, Hotel Putnik

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je u peridu od 27. do 30. januara 2020. godine, sa velikim uspehom održala još jedno tradicionalno višednevno savetovanje iz oblasti javnih finansija na Kopaoniku, na kojem je prisustvovalo više od 90 učesnika iz organa centralne i lokalne vlasti, pokrajinskih sekretarijata, javnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava kojima su se kroz interaktivna predavanja eminentnih stručnjaka predstavile najaktuelnije teme iz oblasti budžetskog  poslovanja, interne revizije, sistema finansijskog upravljanja i kontrole, takođe su obrađene teme aktuelnh zakona – Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i novi Zakon o javnim nabavkama, javno privatno partnerstvo iz ugla novog Zakona o javnim nabavkama.

Velika pažnja učesnika bila je usmerena na temu novog Zakona o javnim nabavkama, kroz koju je učesnicima prezentovana nova terminologija i izuzeci od primene Zakona, novine u postupcima javnih nabavki kao i ostale nedoumice koje su učesnici imali a koje su predavači  putem interaktivnog predavanja uspeli da razjasne.

Time je učesnicima omogućeno da putem predavanja, razmene iskustva i primerima dobre prakse unaprede svoje poslovanje, znanja i veštine iz sledećih oblasti:

Interna revizija

·         Interna revizija u funkciji sistema upravljanja rizicima u javnom sektoru, FUK.

Unapređenja u procesu planiranja

·         Priprema investicionog plana, programsko i rodno budžetiranje, reforma planskog sistema i kordinacija javnih politika

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

·         Praktična primena

Novi Zakon o javnim nabavkama

·         Kako do ekonomičnijih javnih nabavki?

·         Osnovne odredbe, izuzeci od primene Zakona, pragovi, podela po partijama, vrste postupaka

·         Kriterijumi za dodelu ugovora

·         Sprovođenje postupka javne nabavke, izmene ugovora o javnoj nabavci i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama

·         Postupak zaštite prava i kaznene odredbe

Predavači na savetovanju su  bili afirmisani stručnjaci iz Ministarstva finansija, Pokrajinskog sekretarijata za finansije APV, Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, stručnjaci iz oblasti javnih nabavki, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Za učesnike savetovanja organizovane su i brojne dopunske aktivnosti: prevoz do centra skijališta, degustacija vina lokalne vinarije, muzičko zabavno veče, korišćenje bazena i spa centra.

Zahvaljujemo se na poverenju svima koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

Prijava

Podaci o učesnicima