Savetovanje iz oblasti JAVNIH NABAVKI - REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Vreme održavanja : 17 Jun - 17 Jun 2016
Mesto : Novi Sad

U organizaciji PUBLIC FINANCE OFFICE 17. juna 2016. godine održano je SAVETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI / REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Učesnici iz javnog i privatnog sektora imali su mogućnost da se na jednom mestu upoznaju sa procedurom javnih nabavki kao i da unaprede svoja znanja i veštine iz ove oblasti,

Teme koje su obrađene na savetovanju  sa posebnim osvrtom na plan javnih nabavki,bile su

  • izmene i dopune plana javnih nabavki tokom budžetske godine,
  • način i rokovi izveštavanja sa primerima iz prakse,
  • osvrt na plan potreba centralizovanih JN za 2017. godinu
  • rezervisane javne nabavke,
  • hitne nabavke, kao i
  • nabavke do 500.000, 00 na godišnjem nivou, sa primerima iz prakse, te
  • prikaz prakse i načelnih pravnih stavova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
  • Tokom savetovanja učesnicima je predstavljen postupak revizije postupaka javne nabavke sa aspekta interne revizije i Državne revizorske institucije.

Predavači na savetovanju su  bili afirmisani stručnjaci iz oblasti javnih nabavki i revizije: Saša Varinac-advokat, dugogodišnji predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Tanja Mitov – zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine na poslovima javnih nabavki, Tajna Lakić – zaposlena u Upravi za kapitalna ulaganja na poslovima javnih nabavki, Lazar Ignjatov – zaposlen u Službi za internu reviziju AP Vojvodine, direktor,koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Prijava

Podaci o učesnicima