NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Vreme održavanja : 04 Dec - 05 Dec 2018
Mesto : Novi Sad, Hotel Veliki

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje organizovala je dvodnevni seminar na aktuelnu temu: Novi Zakom o javnim nabavkama

U organizaciji „PUBLIC FINANCE OFFICE“,  04. i 05. decembra 2018. godine u Novom Sadu, održan je Seminar na temu Novi Zakon o Javnim Nabavkama.

Učesnici seminara, predstavnici opštinskih uprava, pokrajinskih institucija, javnih preduzeća, obrazovnih ustanova su na održanom dvodnevnom savetovanju imali prilike da se upoznaju sa Nacrtom Zakona o Javnim Nabavkama čije se usvajanje očekuje u decembru ove godine. Putem interaktivnog predavanja, učesnicima su predočene sve novine koje donosi novi Zakon o javnim nabavkama, putem sledećih tema:

  • Osnovne odredbe – pojmovi, pragovi, načela, izuzeci od primene zakona
  • Postupci javnih nabavki I okvirni sporazumi
  • Sprovođenje postupka javne nabavke
  • Postupak zaštite prava

Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz relevantnih oblasti kao što su Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, stručnjaci iz oblasti javnih nabavki, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima seminara, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Prijava

Podaci o učesnicima