O NAMA

Public Finance Office je kancelarija koju čini mreža saradnika, stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti javnih finansija, odnosno budžetskog i finansijskog poslovanja.

VIZIJA

Public Finance Office -a je, da savetodavnim i edukativnim aktivnostima, koje se putem paketa usluga nude klijentima omogući da na efikasan način i u skladu sa zakonskim odredbama, upravljaju finansijama u svojim organizacijama.

CILJEVI

Public Finance Office –a  su, da se savetodavnim i edukativnim aktivnostima, koje se putem paketa usluga nude klijentima stvore preduslovi za donošenje kvalitetnih poslovnih i odluka od javnog interesa, a na bazi izrađenih realnih i efikasnih programskih budžeta, finansijskih planova, zatim izvršenja budžeta, kontrole, izveštavanja, harmonizacije i poslovanja direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, revizije, javnog privatnog partnerstva, itd.

Public Finance Office je u svom poslovnom planu kao ciljeve definisala održavanje edukativno savetodavnih seminara i pokretanje stručnog časopisa u oblasti javnih finansija u cilju jačanja baze klijenata, kojima će biti dostupni i drugi paketi konsultantskih usluga.

Project team,

Public Finance Office