Obuka za uvođenje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

Vreme održavanja : 28 Nov - 29 Nov 2019
Mesto : Novi Sad, Poslovni inkubator, Vojvođanskih brigada 28

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je u periodu  28. i 29. novembar 2019. godine u svojim poslovnim prostorijama Poslovnog inkubatora u Novom Sadu, održala Obuku za implementaciju i uspostavljanje  Sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Učesnici obuke – predstavnici opštinskih uprava, pokrajinskih institucija, javnih preduzeća, direktni i indirektni korisnici javnih sredstava, su kroz dva dana  obuke putem interaktivnih radionica za operativno sprovođenje implementacije finansijskog upravljanja i kontrola imali prilike da se upoznaju sa Finansijskim upravljanjem i kontrolama kod korisnika javnih sredstava, o tome ko je mora uspostaviti, kako se uspostavlja i načinom primene u svakodnevnom poslu. Učesnici obuke su se kroz upoznavanje sa elementima potrebnim za implementaciju FUK-a. osposobili za implementaciju finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji putem praktičnih primera iz prakse i uz interaktivni rad sa predavačima polaznici su imali prilike da se konsultuju oko rešavanja konkretnih problema implementacije FUK-a u njihovoj organizaciji.

 

Tokom obuke polaznici su upoznati sa:

  • Aktima za određivanje odgovornih lica za implementaciju FUK-a
  • Strategijom uvođenja i razvoja FUK-a
  • Akcionim planom
  • Pravilnikom o sistemu FUK
  • Registrom rizika
  • Strategijom upravljanja rizicima
  • Ostalim aktima koji su potrebni za implementaciju FUK-a
  • Procedurama za poslovne procese (Obrazac 1 - Lista poslovnih procesa; Obrazac 1a; Obrazac 2 - Mapa poslovnih procesa; Obrazac 3 - Dijagram toka poslovnog procesa);
  • Aktima kojima se procedure ozvaničavaju.

 

Predavači na obuci bili su stručnjaci iz relevantnih oblasti, Olgica Radić - ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i Biljana Veselinović - ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima obuke, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Prijava

Podaci o učesnicima