OBUKA „Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru"

Vreme održavanja : 18 Feb - 19 Feb 2016
Mesto : Novi Sad

U zajedničkoj organizaciji Public Finance Office i Univerziteta u Novom Sadu, 18. i 19. februara 2016. godine, po drugi put je održana obuka “Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru”.

Polaznici obuke - predstavnici opštinskih uprava, pokrajinskih institucija, javnih preduzeća, obrazovnih institucija, direktni, indirektni, kao i ostali korisnici javnih sredstava imali su prilike da se kroz dvodnevnu obuku upoznaju sa važećim propisima, politikama i procedurama potrebnim za implementaciju i uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.
 
Obuka je realizovana kao interaktivna radionica na kojoj su učesnici imali prilike da se na konkretnim i praktičnim primerima upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, kao i da se osposobe za  procese izrade potrebnih dokumenata za implementaciju finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji.
 

Tokom obuke polaznici su upoznati sa:

  • Aktima za određivanje odgovornih lica za implementaciju FUK-a
  • Strategija uvođenja i razvoja FUK-a
  • Akcionim planom
  • Pravilnikom o sistemu FUK
  • Registrom rizika
  • Strategijom upravljanja rizicima
  • Ostalim aktima koji su potrebni za implementaciju FUK-a
  • Procedurama za poslovne procese (Obrazac 1 - Lista poslovnih procesa; Obrazac 1a; Obrazac 2 - Mapa poslovnih procesa; Obrazac 3 - Dijagram toka poslovnog procesa);
  • Aktima kojima se procedure ozvaničavaju.
Obuka je realizovana u dva radna dana, po šest školskih časova, prezentovanjem svih ponuđenih tema i kroz radionicu za operativno sprovođenje implementacije finansijskog upravljanja i kontrola.
 
Predavači na obuci bili su stručnjaci iz relevantne oblasti, Lazar Ignjatov, zaposlen u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine, ovlašćeni interni revizor Direktor službe i Slaven Obradović ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru,koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima obuke.

Prijava

Podaci o učesnicima