Savetovanje iz oblasti JAVNIH FINANSIJA - Drvengrad 2018

Vreme održavanja : 13 Mar - 16 Mar 2018
Mesto : Drvengrad, Mokra gora

U organizaciji kancelarije „PUBLIC FINANCE OFFICE“ u periodu od 13. do 16. marta 2018. godine u Drvengradu na Mokroj gori održano je Savetovanje iz oblasti javnih finansija.

Više od 30 učesnika iz organa lokalne i centralne vlasti i drugih institucija iz javnog i privatnog sektora, pratilo je predavanja eminentnih stručnjaka sa republičkog i pokrajinskog nivoa, koji su obradili sledeće teme:

  • UVOĐENJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJE I KONTROLE AKCIONI PLAN,MATRICA RIZIKA, REGISTAR RIZIKA
  • PREPORUKE INTERNE REVIZIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI
  • UNAPREĐENјE PLANIRANјA - DRUGI STUB PROGRAMA REFORME UPRAVLЈANJA JAVNIM FINANSIJAMA (planiranje i budžetiranje javnih rashoda)
  • ZAPOŠLJAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
  • MODELI KONKURSNIH DOKUMENTACIJA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  • OČEKIVANE IZMENE U NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA EU U PRAVNI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE- MIŠLJENJA I STAVOVI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  • USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA U SKLADU SA ZAKONODAVSTVOM EU/ZAŠTITA PRAVA U SKLADU SA ZAKONODAVSTVOM EU

Učesnicima savetovanja je prezentovano i softversko rešenje za praćenje postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama, koje omogućava ekonomičnije i jednostavnije postupanje naručilaca u poslovima javnih nabavki.

Učesnicima savetovanja je putem radionica, omogućeno da putem interaktivnog pristupa i diskusije reše dileme iz prakse i konkretne probleme koji se javljaju u svakodnevnom radu i poslovanju.

Prijava

Podaci o učesnicima