Specijalizovani bilten SPAJALICA

Bilten ’’Spajalica’’ je kvartalno izdanje u elektronskom i štampanom obliku i može se slobodno reći predstavlja zbornik stručnih tekstova u kojima su iskazana iskustva autora na rešavanju konkretnih poslova koji treba i Vama da olakšaju pravilnu primenu i sprovođenje svih potrebnih aktivnosti poštujući pozitivnu zakonsku regulativu Republike Srbije. Aktuelnost tema koje će se obrađivati između ostalog definišete i Vi sami na osnovu Vaših pitanja i problematike sa kojom se susrećete u svakodnevnom poslovanju.

Prvi broj Biltena ’’Spajalica’’ možete naći u elektronskom obliku na našem  sajtu, a možete ga i poručiti putem naše e-mail adrese office@javnefinansije.rs

Ukoliko ste zadovoljni i želite da Bilten “Spajalica” postane deo Vaše stručne literature,

  • Godišnja pretplata Biltena ’’Spajalica’’ iznosi 16.900,00 dinara (za štampano i elektronsko izdanje).
  • Pretplatom na bilten stičete popust na kotizacije tokom godine na  našim narednim savetovanjima u iznosu od 20% po jednom učesniku (za jednu pretplatu).
  • Ukoliko želite da se pretplatite samo na elektronsko izdanje ono iznosi 12.900,00 dinara i njime ostvarujete iste uslove za popust na kotizacije.

 Preuzmi NARUDŽBENICU (.docx)