Aktuelnosti Arhiva


29Jan2024
_sp-knjizevnost-i-pisac.jpg

Predstavljen izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u jedinicama lokalne samouprave”

Nadležni organi nisu u potpunosti obezbedili efikasno uspostavljanje interne finansijske kontrole u jedinicama lokalne samouprave, zbog čega postoji rizik da upravljanje i kontrola javnih...

Pročitaj više
03Jan2024
digital-screen-with-environment-day.jpg

Od 1. januara naručioci će morati da vrednuju životnu sredinu u javnim nabavkama

  Zelene javne nabavke postaće obavezne od 1. januara, što znači da naručioci za određene kategorije neće više moći da koriste cenu kao jedini kriterijum pri dodeli ugovora. Na...

Pročitaj više
29Dec2023
inflacija-1900x700_c.jpeg

Ekonomska kretanja u Republici Srbiji u 2023. godini

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2023. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 2,5% u odnosu na 2022. godinu. Bruto...

Pročitaj više
25Dec2023
60995603-sud-cekic-bat.jpg

Objavljeni novi podzakonski akti

Dana 22. decembra 2023. godine, u Službenom glasniku RS broj 115/2023, objavljeni su novi podzakonski akti koje je donela Kancelarija za javne nabavke i to: Pravilnik o izmenama Pravilnika o...

Pročitaj više
25Dec2023
765-430-b703537ff81b35aa77d16ec4da5f65c3.jpg

Od 1. januara 2024. godine obaveza objavljivanja podataka o ugovorima i izmenama ugovora na Portalu javnih nabavki

Članom 152a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23, u daljem tekstu: Zakon) propisana je obaveza za naručioce da na Portalu javnih nabavki objavljuju...

Pročitaj više