Praktične RADIONICE za primenu novog Zakona o javnim nabavkama

Vreme održavanja : 06 Jul - 08 Jul 2020
Mesto : Vrdnik, Fruške terme

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je u peridu od 06. do 08. jula 2020. godine, sa velikim uspehom održala Praktične radionice za primenu novog Zakona o javnim nabavkama u Vrdniku, na Fruškoj gori u kompleksu Vrdnička kula i Fruške terme, na kojem je prisustvovalo više od 90 učesnika iz organa lokalne i centralne vlasti, javnih i privatnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava.

Primena novog Zakona o javnim nabavkama počela je 1. jula 2020. godine, te su saradnici Kancelarije za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office, eminentni stručnjaci iz oblasti javnih nabavki kroz interaktivne praktične radionice za primenu novog Zakona prezentovali učesnicima kako da savladaju prepreke novog Zakona o javnim nabavkama i "bezbolni" prelazak na sprovođenje postupka javne nabavke u skladu sa njegovim odredbama, sačinjavanje konkursne dokumentacije, i kako da izvrše stručnu ocenu ponuda u postupku javne nabavke. Najveće interesovanje vladalo je poslednjeg dana kada su učesnici imali priliku da kroz praktični rad sa predavačima pređu postupak javne nabavke u novom portalu javnih nabavki.

Učesnike su kroz radionice vodili saradnici PFO - dobro poznati stručnjaci u oblasti javnih nabavki i otklonili nedoumice u vezi sa njegovom praktičnom primenom. 

Predavači na radionicama bili su:

  • Aleksandra Litričin, advokat u oblasti javnih nabavki i prethodni sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
  • Saša Varinac, advokat u oblasti javnih nabavki i prethodni predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
  • Branimir Blagojević, doskorašnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i član Radne grupe za izradu Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama; 

Prijava

Podaci o učesnicima