Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Vršac

104298792_3355971097767595_6093918869825731237_o.jpg

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office organizovala je  višednevno savetovanje iz oblasti javnih finansija u Vršcu, od 15. do 18. septembra 2020 godine, u Hotelu Vila Breg, na kojem su prisustvovali učesnici iz organa lokalne i centralne uprave, javnih i privatnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava.

Na savetovanju su obrađene teme iz sledećih oblasti: Budžet za sledeću 2021.godinu – smernice za pripremu i unapređenje programskog modela budžetiranja, sa osvrtom na planiranje budžeta u aktuelnoj situaciji covida 19, Interna revizija i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole, velika pažnja bila je usmerena na oblast javnih nabavki tačnije na novi Zakon o javnim nabavkama gde su eminentni stručnjaci iz oblasti javnih nabavki kroz interaktivni rad i predavanje prezentovali učesnicima kako da savladaju prepreke novog Zakona o javnim nabavkama kao i kako da savladaju teškoće prilikom rada na novom Portalu javnih nabavki.

Savetovanje je uspešno realizovano u pozitivnoj atmosferi na obostrano zadovoljstvo svih učesnika kao i predavača, uz odličnu razmenu iskustava.