Savetovanje iz oblasti RADNOG PRAVA

Vreme održavanja : 26 May - 27 May 2016
Mesto : Novi Sad

U organizaciji Kancelarije za budžetsko i finansijsko poslovanje-Public Finance Office 26. i 27. maja 2016. godine u Novom Sadu održano je savetovanje iz oblasti radnih odnosa, koje je učesnicima dalo priliku da unaprede profesionalna znanja, dobiju odgovore na konkretna pitanja iz prakse, te sa učestvuju u interaktivnoj diskusiji.

Učesnicima savetovanja je pored uvodnog predstavljanja propisa iz oblasti radnih odnosa (• Opšti podaci o hijerarhiji radno-pravnih akata • Izmene i dopune ZOR iz jula 2014. godine), Tijana Pavlov, diplomirana pravnica, zaposlena u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, pomoćnica pokrajinskog sekretara, predstavila je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji se primenjuje od 1. decembra 2016. godine, sa akcentom na novine koje donosi ovaj Zakon sa osvrtom na postojeća zakonska rešenja. Takođe su imali priliku da se upoznaju sa novim rešenja predviđenim Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,  koji se, u najvećem delu primenjuje od 1. januara 2017. godine. Učesnicima savetovanja su predstavljene obaveze poslodavaca iz javnog sektora, kao i prava i obaveze zaposlenih u smislu aktuelnog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji predviđa obaveze poslodavaca u smislu smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru do 31.12.2018. godine. Stavove sudske prakse i moguća sporna pitanja i rešenja, i sa tim u vezi zakonitog postupanja prlikom odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, učesnicima savetovanja je predstavio Bojan Božović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, zamenik predsednika odeljenja za radne sporove.

Prijava

Podaci o učesnicima