Radionica: Novi portal javnih nabavki

Vreme održavanja : 01 Oct - 01 Oct 2020
Mesto : Novi Sad, Hotel Pupin

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office organzovala je 01. oktobra 2020.g. jednodnevnu radionicu za praktični rad na novom Portalu javnih nabavki.

Na radionici je predavač, Branimir Blagojević, advokat, stručnjak iz oblasti javnih nabavki i član Radne grupe za izradu Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama, učesnicima predstavio način sačinjavanja internog akta u novom Portalu javnih nabavki kao i način sačinjavanja Plana javnih nabavki, radi usklađivanja sa odredbama Zakona.

Učesnici na radionici su u novom Portalu javnih nabavki sačinili konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke i prikazan im je način podnošenja i otvaranja ponuda, na način na koji će svi naručioci i ponuđači morati da postupaju prema Zakonu.

Radionica je bila koncipirana za rad u maloj grupi kako bih svi učenici dobili priliku da se kroz interaktivni rad detaljno upoznaju sa svakim aspektom obrađene oblasti, da kroz pitanja i odgovore predavača zajedno savladaju poteškoće na koje su naišli u radu sa novim portalom.

Prijava

Podaci o učesnicima