Savetovanje: Javne finansije

Vreme održavanja : 07 Nov - 10 Nov 2022
Mesto : Hotel Zlatibor Mountain Resort&Spa

U periodu od 07. do 10. novembra 2022. godine, Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office organizovala je višednevno savetovanje iz javnih finansija na Zlatiboru u modernom ambijentu novootvorenog hotela Zlatibor Mountain Resort&Spa.

Prijavljeni učesnici bili su u mogućnosti da pohađaju module koji odgovara njihovom vidu poslovanja, pa su tako u okviru prvog modula obrađene teme koje se odnose na internu reviziju i pripremu budžeta za narednu godinu, dok je drugi modul obuhvatio teme koje se tiču javnih nabavki.  

Interaktivni pristup, omogućio je učesnicima da rešavaju konkretne primere i probleme na koje nailaze i u samoj praksi i svakodnevnom radu, te su na licu mesta kroz stručnu pomoc predavača prošli raznorazne situacije i case study primere.

Time je učesnicima omogućeno da putem predavanja, razmene iskustva i primerima dobre prakse unaprede svoje poslovanje, znanja i veštine iz tematskih oblasti.

Predavači na savetovanju su  bili afirmisani stručnjaci iz Ministarstva finansija,  stručnjaci iz oblasti javnih nabavki, koji su svoju višegodišnju praksu i profesionalna dostignuća podelili sa učesnicima savetovanja, i na taj način doprineli podizanju kadrovskih kapaciteta javnog sektora, što putem klasničnih predavanja, tako i putem razmene mišljenja sa učesnicima savetovanja.

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali  savetovanju!

 

Prijava

Podaci o učesnicima