Savetovanje iz oblasti javnih finansija, Drvengrad

Vreme održavanja : 14 Mar - 17 Mar 2017
Mesto : Drvengrad, Mokra gora

 

SAVETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA 

 

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office je u peridu 14 – 17.marta 2017. godine u Drvengradu na Mokroj gori organizovala tradicionalno višednevno SAVETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA, na kojem su prisustvovali predstavnici  pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava, javnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava kojima se su kroz interaktivna predavanja predstavile najaktuelnije teme iz oblasti budžetskog i trezorskog poslovanja, prava, sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao i javnih nabavki.

Ove oblasti su detaljnije obrađene kroz konkretne teme:

 

PROGRAMSKI BUDŽET I PLANIRANJE

  • PRELAZAK NA ''NOVI'' SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU SA OSVRTOM NA HARMONIZACIJU PROCESA IZRADE  KADROVSKOG PLANA I  BUDžETA
  • OBAVEZA DONOŠENјA PLANA POSTUPNOG UVOĐENјA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANјA ZA 2018. GODINU (31. MART 2017) – UNAPREĐENјE PROCESA
  • PLANSKI SISTEM –STANDARDIZACIJA PROCESA  I USPOSTAVLjANјE HIJERARHIJSKE USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA

RADNI ODNOSI (Državni službenici)

  • ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA POSEBNIM OSVRTOM NA OCENJIVANJE SLUŽBENIKA U SKLADU SA ZAKONOM

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)

  • TEHNIKE I VEŠTINE KOMUNIKACIJE U REVIZIJI
  • OCENA USPOSTAVLJENOSTI SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

JAVNE NABAVKE

  • USLOVI I KRITERIJUMI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
  • PLANIRANJE NABAVKI
 

Predavači na savetovanju su bili stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru, između ostalih:
Vesna Jovičić, zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srbije, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Lazar Ignjatov, zaposlen u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije Autonomne Pokrajine Vojvodine, stručnjak za internu reviziju, Tijana Pavlov, zaposlena u Pokrajinskom sekretarijatu za upravu i propise, Saša Varinac, stručnjak iz oblasti javnih nabavki, prethodni predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Tanja Mitov, zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, stručni konsultant za javne nabavke, Zorica Vukobrat, zaposlena u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije Autonomne Pokrajine Vojvodine, pomoćnica pokrajinske sekretarke za budžet i analize (v.d.)

U posebnom delu savetovanja, učesnicima je pružena prilika da kroz interaciju sa predavačima postavljaju pitanja i dobiju odgovore na konkretne probleme sa kojima se susreću u svom  svakodnevnom poslovanju, kao i da sa ostalim učesnicima savetovanja razmene iskustva i probleme iz praxe u načinu svog poslovanja.

Prijava

Podaci o učesnicima