DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Društvo sa ograničenom odgovornošću je jedna od pravnih formi privrednog društva predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i akcionarsko društvo, spada u društva kapitala.Glavna pogodnost ovog oblika privrednih društava u svetu je u tome što je potreban manji kapital za registrovanje, a i zakonodavstvo koje se odnosi na ova društva je daleko manje imperativno nego kod akcionarskih društava. Društvo sa ograničenom odgovornošću je fleksibilno društvo sa aspekta upravljanja društvom. Međutim, za razliku od akcionarskog društva, koje je tipično društvo kapitala sa svim njihovim osnovnim karakteristikama, društvo sa ograničenom odgovornošću ima osobine društava kapitala i društava lica i ono je jedan od najčešće korišćenih oblika organizovanja privrednih subjekata u našoj privredi.
 
Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo sa ograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d.o.o." ili "doo".Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva neodgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. Ako se broj članova društva poveća iznad 50, ali ne više od 100 članova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANJE DOO
OSNIVAČKI AKT
UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA
OSNOVNI (REGISTORVANI) KAPITAL DRUŠTVA
REGISTRACIJA