Uputstvo za prioritetne oblasti finansiranja i Novine u sistemu javnih finansija

Vreme održavanja : 10 Feb - 10 Feb 2023
Mesto : Beograd, Hotel Moskva

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje - Public Finance Office d.o.o. je 10. februara 2023. godine organizovala jednodnevni seminar u jedinstvenom istorijskom hotelu Moskva u Beogradu.

Prateći kao i uvek,aktuelne trendove u sferi javnih finansija, ovaj seminar je bio posvećen aktuelnim temama iz budžeta tako da su obrađene teme vezane za Uputstvo za Prioritetne oblasti finansiranja s obzirom da je u februaru po budžetskom kalendaru shodno Zakonu o budžetskom sistemu propisano slanje Instrukcije za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja budžetskim korisnicima radi donošenja predloga za utvrđivanja POF-a od strane korisnika za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i donošenje godišnjeg  izveštaja o učinku programa za prethodnu godinu.

Instrukcija sadrži preporuke koje se tiču iskazivanja rashoda, definisanja postojećih i novih politika, predlaganje prioriteta javnih investicija, preporuke za unapređenje programskog budžeta, kao preporuke za praćenje i izveštavanje o učinku programa.

Takođe, smo obradili i temu vezanu za novine u sistemu za pripremu , izvršenje, računovodstvo i izveštavanje  budžeta, kroz sistem kojim se pojednostavljuje način rada korisnika i omogućava efikasniji način upravljanja sistemom javnih finansija.

Seminar su vodili stručnjaci iz ove oblasti, Milesa Marjanović i Marija Filipović /Ministarstvo finansija/Sektor budžeta.

Prijava

Podaci o učesnicima