Arhiva aktuelnosti Arhiva aktuelnosti


14Dec2022
29bfdadda.jpg

Prekogranični programi saradnje važni za lokalne samouprave i regionalne komore

Srpske kompanije i domaća priveda već su duboko integrisani u ekonomiju EU i sve ono što se dešava u Uniji direktno preslikava na dešavanja u našoj ekonomiji, rekao je...

Pročitaj više
09Dec2022
standardizacija.jpg

Rekordan budžet za poljoprivredu u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su  budžetom za 2023. godinu  predviđena rekordna izdvajanja za ovaj resor...

Pročitaj više
05Dec2022
adc27cb1-resize-820x0x100.jpg

Izveštaj o reviziji Završnog računa budzeta Republike Srbije za 2021. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, na Desetoj sednici Odbora za finansije predstavio je republički budzet i kontrolu...

Pročitaj više
24Nov2022
ec927da2d2bbb38528d60bc0ed8edc12.jpg

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Vlada Republike Srbije predložila je izmene i dopune niza finansijskih i poreskih zakona, među kojima je i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002,...

Pročitaj više
18Nov2022
elektronska-isplata-novca.jpg

E-fakture i elektronska plaćanja za konkurentniju privredu

 Od 1. januara 2023. razmena eFaktura biće obavezna u transakcijama unutar privatnog sektora (B2B) čime će svi obveznici Zakona o elektronskom fakturisanju biti uključeni u novi sistem....

Pročitaj više
18Nov2022
budzeti.jpg

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU RS ZA 2023. GODINU

Više novca za odbranu i policiju, manje za zdravstvo Budžet Ministarstva odbrane za 2023. godinu veći je za 15 odsto nego ovogodišnji. Ministarstvo finansija dobiće 12 odsto...

Pročitaj više
16Nov2022
download_(5).jpg

Objavljeni Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2021. godini i Izveštaj o STO NAJ...privrednih društava u 2021. godini

Agencija za privredne registre danas je objavila publikacije Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2021. godini i Izveštaj o STO NAJ... privrednih društava u 2021....

Pročitaj više
14Nov2022
trabajador-estudiando.jpg

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Izmene se odnose na oporezivanje radnika na internetu, isplatu lične zarade, povraćaj dela plaćenog poreza i poreske olakšice Pritisak frilensera je, izgleda, urodio plodom i...

Pročitaj više
10Nov2022
Javne-nabavke-bez-tendera-3.jpg

Objavljen model posebnog akta

Akcionim planom Kancelarije za javne nabavke za 2022. godinu, kao jedna od aktivnosti u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i edukacije, a na predlog zainteresovanih subjekata koji su...

Pročitaj više
07Nov2022
Antivirusno1-670x351.jpg

Značajno veća sredstva za subvencije i dodatnu pomoć poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da će budžet resornog ministarstva za 2022. godinu, nakon rebalansa, biti uvećan za 16,5...

Pročitaj više
18Oct2022
501400838729.jpg

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Prag obaveznog oglašavanja podignut iznad milion dinara

Država godišnje potroši više od 300 milijardi dinara da bi obezbedila radove, dobra i usluge neophodne za rad lokalnih i republičkih organa. Već više od dve godine...

Pročitaj više
12Oct2022
10045015864b878665c717a678031595_orig.jpg

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Do 1. januara 2023. godine pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona

Ministarstvo finansija poziva sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, a još uvek nisu ispunili zakonsku obavezu i uskladili...

Pročitaj više
10Oct2022
0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Zaštitna odredba o godišnjem ograničenju rasta poreske obaveze prestaje da važi 1. januara 2023. godine Zaštitna odredba u Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i...

Pročitaj više
07Oct2022
deklaracija-sastav-namirnica.jpg

 Istraživanje o uticaju standarda na poslovanje u Srbiji

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Sektorom za kvalitet i bezbednost proizvoda ovog ministarstva i...

Pročitaj više
05Sep2022
MH-best.jpg

Fiskalizacija - 10 miliona računa i 60.000 e-faktura dnevno

Od početka primene novog modela e-fiskalizacije i uvođenja e-faktura ove godine u Srbiji, svakog dana se prosečno izda oko 10 miliona fiskalnih računa i 60.000 e-faktura, odnosno, do sada je...

Pročitaj više
22Aug2022
real-green-earththe-numerous-advantages-of-renewable-energy-635x440.jpg

Fond za razvoj odobrio 118 kreditnih zahteva

Državni Fond za razvoj odobrio je 118 kreditnih zahteva, objavljeno je na službenoj internet stranici. Na ime kredita za trajna obrtna sredstva odobreno je 35 zahteva u ukupnom iznosu od 874,6...

Pročitaj više
22Aug2022
W2Rk9lMaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvTkdJN01EQV8vNjFjMDllZjM1NzZkMDZiOGNhNDkyNDk4Yzg2MjZjNmYuanBlZ5GTAs0EsACBoTAB.jpg

ZAKON O RADU: Sistematizacija radnih mesta obavezna za preduzeća sa preko 10 zaposlenih

Sistematizacija radnih mesta često izaziva nedoumice, ali i nezadovoljstvo radnika koji su sa visokim obrazovanjem raspoređeni na radna mesta koja mogu da obavljaju i oni sa srednjom stručnom...

Pročitaj više
16Aug2022
ab_1387879871_9fe5_f.jpg

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Mišljenje Kancelarije za javne nabavke u vezi primene člana 38. Zakona, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa zaštitom podataka kako za naručioce tako i za privredne subjekte

Kancelarija za javne nabavke kao organizacija koja obavlja stručne poslove u vezi za javnim nabavkama, veoma često razrešava pojedine nedoumice i donosi mišljenja u vezi različitih...

Pročitaj više
15Aug2022
1847673_2280411_1465323355.png

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Zakon dozvoljava da jedan vlasnik može u isto vreme imati preduzetničku radnju, ali biti i osnivač d.o.o. Takođe, moguće je i da ta preduzetnička radnja i d.o.o. sarađuju. U tom slučaju, ukoliko...

Pročitaj više
01Aug2022
11.png

Da li su elektronske nabavke ispunile očekivanja?

Elektronske javne nabavke unapredile su transparentnost postupaka, pokrenut je novi portal na kojem je tokom prošle godine registrovano 1.930 novih naručilaca i 11.800 ponuđača, dok je...

Pročitaj više
28Jul2022
revizija.jpg

Objavljena publikacija „Kompetencije internih revizora u javnom sektoru“

U okviru projekta „Odgovorna platforma za upravljanje javnim finansijama“ koji finansira SIDA, a implementira UNDP, u saradnji sa Centralnom jediniciom za harmonizaciju (CJH)...

Pročitaj više
27Jul2022
10045015864b878665c717a678031595_orig.jpg

Rok za dostavljanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ističe 1. avgusta

Obaveštavamo sva matična pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) da u ponedeljak, 1. avgusta 2022. godine, ističe...

Pročitaj više
25Jul2022
cekic-sudija.jpg

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Podnošenje zahteva za zaštitu prava od strane nosioca posla, bez prethodno dobijene saglasnosti svih članova zajedničke ponude

Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki je jasno propisan  Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 – dalje: ZJN) koji uključuje postupak...

Pročitaj više
18Jul2022
education-2.jpg

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Organi vlasti su dužni da objave elektronske i mašinski pretražive informatore o radu. Ukoliko to ne učine, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti...

Pročitaj više
12Jul2022
cloudHRnaslovna.jpg

Značajna uloga DRI u unapređenju rodno odgovornog budžetiranja

Republika Srbija je uspešno uspostavila rodno odgovorno budžetiranje, kao i sistem za praćenje ulaganja u rodnu ravnopravnost, rekao je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne...

Pročitaj više