Aktuelni dodađaji Arhiva

<<  <  Stranica 2 od 2


equalpay.jpg

Jedna osnovica za plate državnih službenika

Važna novina odnosi se na uvođenje korektivnog koeficijenta, kao mere za zadržavanje kvalitetnih i stručnih kadrova u državnoj upravi zbog uticaja tržišta. Pravnik u jednom ministarstvu neće...
Pročitaj više

Pitajte nas