Aktuelni dodađaji Arhiva

<<  <  Stranica 2 od 2


ec927da2d2bbb38528d60bc0ed8edc12.jpg

Poreska uprava - naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za...
Pročitaj više
finance.jpg

Mogući modeli za smanjenje poreza na zarade

Država može da smanji poreze na zarade na tri načina i sve opcije koje su igri resorni ministri već neko vreme ozbiljno razmatraju. Prva mogućnost je smanjenje doprinosa na teret zaposlenog,...
Pročitaj više
Picture_intro.jpg

Mere za IT: Poreske olakšice, startap krediti, IT boksovi

Mere Vlade Srbije za podršku IT sektoru, koje su danas predstavljene u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, odnose se na poreske olakšice u smislu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak...
Pročitaj više
revizija.jpg

Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

Državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Goran Marić predstavili su glavne nalaze Državne revizorske institucije kada je reč o reviziji javnih nabavki na lokalnom nivou na skupu...
Pročitaj više
custom-dashboard-report.png

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara sprovodeći revizije u 2018. godini kod 209 subjekata. Greške u finansijskim izveštajima...
Pročitaj više

Pitajte nas