Aktuelni dodađaji Arhiva

<<  <  Stranica 2 od 2


legal-and-fiduciary-services-investcor.jpg

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji treba da omoguće unapređenje sistema korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji, rekao je danas pomoćnik ministra finansija Filip Šanović otvarajući...
Pročitaj više
Javne-nabavke-bez-tendera-3.jpg

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine

Uprava za javne nabavke objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine, kao i Tabelu sa primedbama koje su...
Pročitaj više

Pitajte nas