Aktuelni dodađaji Arhiva

<<  <  Stranica 2 od 3  >  >>


10045015864b878665c717a678031595_orig.jpg

Izveštaj o javnim nabavkama za treći kvartal 2017. godine

Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik";, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnikom o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Sl. glasnik",...
Pročitaj više
ipard.jpg

IPARD Odbor za praćenje: Srbija bi u novembru mogla da dobije zeleno svetlo

Drugo zasedanje Odbora za praćenje implementacije pretpristupnog programa za ruralni razvoj za period 2014-2020. (IPARD Odbor za praćenje), održano je danas, 3. oktobra 2017. godine u Beogradu, a...
Pročitaj više
revizija.jpg

Doneta Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Srbiji za period od 2017. do 2020. godine 04.10.2017.

Ministar finansija Dušan Vujović, otvorio je, u prisustvu ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića u...
Pročitaj više
11.png

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je novo uputstvo za korisnike eZUP-A

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je dopunjenu verziju (verzija 2) uputstva o primeni Uredbe o pribavlјanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena...
Pročitaj više
Narodna-Skupstina-Republike-Srbije-680x418.jpg

ZAKONI U PROCEDURI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima
Pročitaj više
10045015864b878665c717a678031595_orig.jpg

Zakon o javnim nabavkama

Tokom 2017. godine očekuje se izrada novog Zakona o javnim nabavkama koji će biti usaglašen sa direktivama EU
Pročitaj više
adc27cb1-resize-820x0x100.jpg

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Na predlog Ministarstva privrede, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj:...
Pročitaj više
revizija.jpg

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU...
Pročitaj više
undp-2.jpg

Javni konkurs za učešće u programu obuke "Podrška razoju izvoznih kapaciteta agrobiznis u Republici Srbiji"

  Predmet konkursa : izbor agrobiznis kompanija/zadruga/udruženja proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke koji ima za cilj razvoj postojećih i dalje unapređenje izvoznih...
Pročitaj više

Pitajte nas