Reciklaža u praksi: Novi kurikulum za voditelje reciklažnih dvorista

logo.png

Prijavitelj : Zagrebačko učilište

Partneri :
- Zagrebačko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb, Republika Hrvatska,
- Čistoća DOO, Karlovac, Republika Hrvatska
- Public Finance Office – Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje, Novi Sad, Republika Srbija

Vreme trajanja projekta : 14 meseci

U Zagrebu, u Republici Hrvatskoj 28. i 29. februara održan je prvi radni sastanak partnera na projektu

KA210-VET – Reciklaža u praksi: novi kurikulum za voditelje reciklažnih dvorišta Projekat je finansiran od strane EU putem programa ERASMUS + Pertneri na projektu su:

  • Zagrebačko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb, Republika Hrvatska
  • Čistoća DOO, Karlovac, Republika Hrvatska
  • Public Finance Office – Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje, Novi Sad, Republika Srbija

Prvog dana na sastanku prezentovan je odobreni ERASMUS+ projekat, formiran je projektni tim, te predstavljeni partneri projektnog konzorcijuma, kao i njihove uloge i monitoring plana. Potpisani su ugovori o partnerstvu na projektu koji je planiran da traje 14 meseci u toku 2024. i 2025. godine.

Projekat obuhvata rad na izradi kurikuluma i razvoj nastavnih materijala za obuku upravnika reciklažnih dvorišta, zatim izradu digitalnih alata za učenje, trening za VET stručnjake, višednevnu praksu na postojećim reciklažnim dvorištima, kao i radionice i dve konferencije u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji na kojima bi bili predstavljeni razultati projekta široj javnosti.

U Republici Hrvatskoj

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Tretira se kao građevina za upravljanje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahteva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola u skladu sa Zakonom i važećim propisima.

U Republici Srbiji

Zakonom o upravljanju otpadom "Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023, određen je termin transferna stanica.

Transferna stanica jeste mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre transporta na tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje.

Otpad namenjen za skladištenje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje može biti transportovan do transfer stanice odakle se dalje transportuje do postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje.