Aktuelnosti

JAVNI POZIV ZA DRUGU FAZU PROGRAMA GOVTECH: PRIJAVI INOVATIVNO REŠENJE ZA UNAPREĐENJE JAVNOG SEKTORA SRBIJE

IPS_new_logo1.png

Preduzeća i naučnoistraživačke institucije mogu poslati predloge inovativnih rešenja za odabrane izazove do 19. februara 2024. godine u 12 časova.

Nakon uspešno realizovanog prvog koraka ka modernizaciji javnog sektora i povećanju kvaliteta života građana Srbije, Fond za inovacionu delatnost uz podršku Kabineta predsednice Vlade i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, raspisuje javni poziv za pronalaženje konkretnih inovativnih rešenja za 24 odabrana izazova javnog sektora.

Namenjen inovativnim subjektima, javni poziv Fonda za drugu fazu programa GovTech, ima za cilj da kroz partnerstvo javnog sektora sa jedne strane i privatnog i naučnoistraživačkog sektora sa druge strane, korišćenjem disruptivnih tehnologija u pružanju javnih usluga, omogući digitalnu transformaciju javnog sektora u korist naših građana.

Za razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda i usluga, koji mogu rešiti izabrane probleme javnog sektora, Fond dodeljuje od 60.000 do 120.000 evra po pojedinačnom projektu.

Naš javni sektor je u prvoj fazi programa pokazao izuzetnu spremnost za digitalnu transformaciju prijavljivanjem čak 54 izazova, sa kojima se svakodnevno susreće u svom poslovanju.

Preduzeća i naučnoistraživačke institucije mogu poslati predloge inovativnih rešenja za odabrane izazove do 19. februara 2024. godine u 12 časova.

Ukupna sredstva za realizaciju GovTech programa od 150.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Pregled odabranih izazova iz prve faze programa GovTech.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...