Aktuelnosti

Poslovanje ekonomskih celina u privredi u 2018. godini

finansije22.jpg

Agencija za privredne registre je danas objavila Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2018. godini, sačinjen na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. i 2017. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji u skladu s računovodstvenim propisima.

Analiza daje ukupne finansijske performanse 667 ekonomskih celina, na osnovu obrađenih konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja koja su ova matična privredna društva dostavila Agenciji.

Matična privredna društva imala su kontrolu nad 1.995 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Broj pravnih lica obuhvaćen konsolidacijom je povećan u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je broj ekonomskih celina veći za 17, a broj zavisnih i pridruženih pravnih lica za 30.

Povećan je i broj zaposlenih u ekonomskim celinama, budući da su one zapošljavale 9.709 radnika više odnosno ukupno 310.869 radnika.

U izveštaju je prikazano po 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima i neto dobitkom, sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom, kao i sa najvećim neto gubitkom i ukupnim gubitkom. Takođe, data je kratka analiza poslovanja i specifičnosti vodećih ekonomskih celina prema vrednostima tih performansi.

Najviše pravnih lica grupisano je u okviru ekonomske celine DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, koju je činilo 57 pravnih lica (17 je poslovalo u inostranstvu). Prema broju povezanih pravnih lica sledi grupa IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, u kojoj su konsolidovana 43 privredna društva (jedno u Hrvatskoj), a zatim su grupe KOEFIK DOO BEOGRAD, sa 36 pravnih lica (15 je poslovalo u inostranstvu) i MK GROUP DOO BEOGRAD, koja je obuhvatala 32 pravna lica. Sa velikim brojem pravnih lica bile su i ekonomske celine I&F McCANN GRUPA DOO BEOGRAD (31), MPZ-AGRAR DOO BEOGRAD (28) i MK HOLDING DOO BEOGRAD (27).

Na nivou ekonomskih celina u 2018. je blago povećan obim ukupne poslovne aktivnosti, tako da su ukupni prihodi od 3.661.249 miliona dinara veći za 4,0%, dok su ukupni rashodi u visini od 3.484.768 miliona dinara porasli za 6,4% na godišnjem nivou. Iz poslovnih aktivnosti je ostvaren dobitak od 224.461 milion dinara, koji je niži za 6,2% od prošlogodišnjeg, a u delu finansiranja i ostalih aktivnosti je iskazan negativan rezultat. Gubitak iz finansiranja iznosi 25.633 miliona dinara (u 2017. dobitak od 29.789 miliona dinara), a gubitak iz ostalih aktivnosti 22.040 miliona dinara i smanjen je za 7,9%. Ekonomske celine su na ukupnom nivou poslovale profitabilno, ostvarivši pozitivan neto rezultat od 144.849 miliona dinara, koji je manji za 31,0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobitak su iskazale 544 ekonomske celine u kojima je bilo 1.670 zavisnih i povezanih pravnih lica, a neto gubitak 123 celine, koje su obuhvatale 325 zavisnih i povezanih pravnih lica.

Ekonomske celine su poslovale uz nešto uvećane finansijske kapacitete u poređenju sa prethodnom godinom, a njihova finansijska struktura je blago popravljena. Poslovna imovina iznosi 5.204.784 miliona dinara, a kapital 2.625.000 miliona dinara, i povećani su za 3,3% odnosno 5,1%. S druge strane, iako još uvek čine preovlađujući izvor finansiranja, ukupne obaveze u visini od 2.761.251 milion dinara su smanjene za 2,6%, pa je i stepen ukupne zaduženosti opao (sa 1,29 na 1,13). Istovremeno, kumuliran je gubitak, za petinu manji od prošlogodišnjeg, u iznosu od 887.789 miliona dinara.


Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2018. godini objavljen je u delu Finansijski izveštaji – Publikacije/Makroekonomske analize.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...