Aktuelnosti

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2019. godini

321684_1.jpg
Rok za podnošenje prijave je 24.oktobar 2019. godine

Pokraijinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2019. godini.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018, 40/2019) člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini („Službeni list APV”, br. 8/2019 od 13.02.2019. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini

TEKST KONKURSA
PRAVILNIK
OBRAZAC PRIJAVE


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...