Aktuelnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

c_aboutus.png

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Čedomir Backović istakao je danas da je suština novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) da se zaštite podaci o ličnosti, kao i da građani znaju ko sakuplja lične podatke, kako ih obrađuje i šta sa njima radi.

Backović je na konferenciji „Predstavljanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“ naglasio da ne treba zaboraviti da podaci o ličnosti u današnje vreme imaju trgovinsku, odnosno ekonomsku vrednost, i da zato građani moraju biti sigurni u pogledu toga ko prikuplja njihove podatke.

Ne postoji dovoljno široka svest o tome da građani imaju prava da znaju ko sakuplja podatke, šta sa njima radi, kako ih obrađuje i to je suština ovog zakona, rekao je Backović i podsetio na to da su se institucije devet meseci pripremale za početak primene novih zakonskih mera u oblasti zaštite podataka.

On je uputio apel svim činiocima koji imaju dodira sa primenom novog zakona, putem nadzora i putem primene, da ulože maksimalan napor, napomenuvši da cilj ovog dokumenta nije da se neko kažnjava, već da najbolje zaštiti podatke građana.

Pomoćnik ministra je ocenio da će polako sazrevati svest o potrebi da se podaci građana tretiraju sa dužnom pažnjom, i naglasio da će Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sprovoditi nadzor nad primenom ZZPL-a.

Predstavnik Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Zlatko Petrović naveo je da pomenuti zakon donosi nova prava fizičkim licima, a, sa druge strane, donosi niz obaveza rukovaocima i obrađivačima, koji neposredno manipulišu podacima.

Bili smo u obavezi da uskladimo naše zakonodavstvo sa evropskim u oblasti zaštite podataka o ličnosti, objasnio je Petrović i dodao da se novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već više od mesec dana.

On je ukazao na to da ovaj zakon predviđa da Poverenik treba da vodi evidenciju lica za primenu ZZPL, uz napomenu da je Poverenik već pokrenuo više postupaka nadzora.

Predstavnik Privredne komore Srbije Jelena Jovanović rekla je da je novi zakon kompleksan, da dotiče sve privredne subjekte u Srbiji, i da ima visoke zahteve za naše privrednike, ali isto tako i za privrednike iz Evropske unije.

Potrebno je puno raditi na tome kako se obaveštavaju fizička lica, kako se prikupljaju i obrađuju podaci, smeju li da se obrađuju i kako treba da se čuvaju. Svaki privredni subjekt ima podatke o ličnosti svojih zaposlenih, moramo da znamo ko ima pristup tim podacima i šta se s njima radi, naglasila je Jovanović.

Prema njenim rečima, fizičko lice mora dati saglasnost za korišćenje svojih ličnih podataka i neophodno je da zna za šta će se oni koristiti.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu Saša Gajin predstavio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a održane su i diskusije „Usaglašavanje sektorskih propisa sa odredbama ZZPL“ i „Primena ZZPL i pratećih podzakonskih akata“.

Pravo građana da znaju ko i zašto sakuplja njihove lične podatke.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...