Aktuelnosti

Usvojen Predlog zakona o javnim nabavkama

revizija.jpg

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o javnim nabavkama kako bi se obezbedila usaglašenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, blagovremeno, pre pristupanja naše zemlje EU.

Efekti primene ovog zakona ogledaće se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, smanjenju troškova i administrativnih procedura, zaštiti malih i srednjih preduzeća od negativnih posledica centralizacije javnih nabavki, kao i efikasnijoj zaštiti prava u toku same procedure.

Predložena rešenja imaju za cilj sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolju konkurentnost i potpuno otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke.

Privrednim subjektima će se novim zakonom ukazivati na poslovne prilike i omogućiti proširivanje baze ugovarača na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, što će u velikoj meri uticati i na razvoj tržišta.

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije – povećanjem transparentnosti i staranjem o tome da privredni subjekti, javnost, mediji i drugi učesnici, budu obavešteni o mogućnostima za dodelu ugovora, kao i o ponuđačima kojima su ugovori dodeljeni.

Novim zakonom predviđeno je i besplatno objavljivanje svih oglasa o javnim nabavkama na Portalu za javne nabavke, čime se dodatno obezbeđuje transparentnost postupka.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2019. godini.

Cilj ovog dokumenta je institucionalna podrška i jačanje kapaciteta regionalnih institucija u kontekstu sprovođenja politike regionalnog razvoja.

Delatnost razvojnih agencija bazira se na pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja, analizi i obezbeđivanju podataka i informacija za unapređenje politike u ovom domenu, kao i akreditovanje i koordinacija RRA.

Vlada je obezbedila sredstva za novih 200 stipendija u školskoj 2019/20. godini za nastavak realizacije Projekta „Svet u Srbiji“, imajući u vidu dosadašnju uspešnu praksu u sprovođenju ovog programa.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...