Aktuelnosti

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji

legal-and-fiduciary-services-investcor.jpg

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji treba da omoguće unapređenje sistema korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji, rekao je danas pomoćnik ministra finansija Filip Šanović otvarajući okrugli sto o nacrtima zakona o računovodstvu i reviziji u Privrednoj komori Srbije.

"To će imati pozitivan uticaj na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore", rekao je Šanović.

On je na skupu, koji je deo javne rasprave, naglasio da se u prethodnih godinu i po dana intenzivno se radilo na pripremi nacrta oba zakona, a kroz dosta sastanaka identifikovani su nedostaci koje je praksa primene postojećih zakona tokom šest godina pokazala, preneo je Tanjug.

Konsultanti su za potrebe izrade nacrta ovih zakona izradili analizu postojećeg stepena usaglašenosti propisa u Srbiji sa relevantnim propisima EU, kao i analizu uporedne prakse.

"Prvi razlog je unapređenje kvaliteta korporativnog finansijskog izveštavanja i jačanje poverenja u finansijske i revizorske izveštaje, zatim usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU i ispunjavanje jednog od merila za zatvaranje poglavlja šest, kao i otklanjanje uočenih nedostataka u postojećim rešenjima", rekao je Šanović.

On je napomenuo da je veoma važno prihvatanje preporuka tela Saveta Evrope oko procene usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Na javnoj raspravi je peta verzija ovih zakona, rekla je Maja Stošković sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije i konstatovala da je to dokaz kontinuiranog i otvorenog dijaloga Vlade Republike Srbije i privrede, kao i će se gledati da na ravnoj raspravi bude što više sugestija, predloga i komentara privrede.

Javne rasprave o nacrtima ovih zakona završavaju se 2. septembra, do kada se mogu poslati primedbe, predloge i sugestije.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...