Aktuelnosti

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine

Javne-nabavke-bez-tendera-3.jpg

Uprava za javne nabavke objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine, kao i Tabelu sa primedbama koje su prihvaćene i primedbama koje nisu prihvaćene i koja sadrži obrazloženje za primedbe koje nisu prihvaćene.

U prilogu se nalazi i tekst Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine, sa pratećim Akcionim planom za period 2019-2020. godine, nakon sprovedene javne rasprave.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine
Primedbe
Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023. godine
Akcioni plan


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...