Aktuelnosti

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2019. godini – međunarodna takmičenja

information_technology.jpg
Rok za podnošenje programa je 08. april 2019.godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u okviru sledeće teme: 1.1 Međunarodna takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 8.04.2019.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbji u 2019 - međunarodna takmičenjaJavni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbji u 2019 - međunarodna takmičenja

Obrazac 1 - Predlog programa - međunarodna takmičenjaObrazac 1 - Predlog programa - međunarodna takmičenja

Obrazac 2 - Tabelarni budžet programa - međunarodna takmičenjaObrazac 2 - Tabelarni budžet programa - međunarodna takmičenja

Obrazac 3 - Pregled programa - međunarodna takmičenjaObrazac 3 - Pregled programa - međunarodna takmičenja

Prilog 1 - Uputstvo za sastavljanje budžeta programa


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...