standard_logo_image-ACCELERATOR.png

Implementacija ACCELERATOR projekta

Centralna transdunavska regionalna neprofitna inovaciona agencija (CTRIA) predstavila je video o iskustvima svih partnera na projektu „Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator)“.

U okviru međunarodne i međuregionalne saradnje Razvojna agencija Srbije (RAS) je partner na projektu „Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator)“, koji je deo Dunavskog transnacionalnog programa (DTP).

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije, kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika, razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije i sprovođenja uticaja na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou.

Kratak video o iskustvima svih partnera na projektu možete pogledati ovde.

Više o samom projektu možete naći ovde.


Pitajte nas