0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

Usvojen Predlog zakona o budžetu za 2019.godinu sa setom pratećih zakona

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa setom pratećih zakona.

Budžet je razvojni, realan i uravnotežen, a usmeren je na poboljšanje kvaliteta života građana i na ulaganje u kapitalne projekte, kao i na podsticanje daljeg rasta privrede.

Predloženi zakon o budžetu, koji je upućen u skupštinsku proceduru, predviđa ukupne prihode i primanja za narednu godinu u iznosu od 1.246,2 milijardi dinara, dok su rashodi i izdaci 1.269 milijardi dinara.

Budžet, koji je usvojila Vlada Srbije, a koji će se naredne sedmice naći pred poslanicima, je reformski, razvojan i usmeren na poboljšanje života građana. U budžetu za 2019. država je planirala 19 milijardi dinara više za plate zaposlenih u javnom sektoru. Vlada je drastično povećala i izdvajanja za poljoprivredu, zapošljavanje i zdravstvo.

Među onima koji ovim budžetom dobijaju više, sa 51 milijardom je Ministarstvo poljoprivrede, koje povećava dotacije poljoprivrednicima. Više para država će dati i za subvencije, ukupno 101,1 milijardu dinara za razliku od ovogodišnjih 89,3 milijarde. Najveći deo - 41 odsto ukupnog iznosa biće dato za dotacije poljoprivrednicima, zatim privredi (17 odsto), za železnicu (14,5 odsto) i puteve (9 odsto). Poljoprivreda će praktično dobiti šest milijardi dinara više nego ove godine, što je rast za 21 odsto, dok će privreda dobiti budžet koji je veći za 2,5 milijardi dinara. Nešto veće subvencije država je planirala za gradnju i održavanje puteva, ali i za razvoj turizma. Kultura će, međutim, dobiti isti budžet, odnosno četiri milijarde dinara.

U nacrtu buždeta jasno se vidi i da će država povećati ulaganja u zdravstvo. Iz državne kase u republički Fond za zdravstveno osiguranje planirana su izdvajanja od 34,7 milijarde dinara, što je rast za oko 30 miliona evra u odnosu na ovogodišnji budžet. Duplo su uvećana i izdvajanja za Nacionalnu službu za zapošljavanje.

 

Od 1. januara ukidaju se doprinosi za nezaposlenost na teret poslodavca u iznosu od 0,75 odsto.

 - Cilj je razvojna podrška privredi i smanjenje opterećenja na zarade. Ukida se porez u iznosu od 12 milijardi dinara koji će ići na teret države. Uz predlog budžeta postoji čitav set zakona koji u sebi sadrže ogromne poreske podsticaje.

Pitajte nas