02082018_SFH_-_projekat.JPG

Javni poziv za primenu pametnih i inovativnih rešenja

Rok za podnošenje prijava je 14. decembar 2018. godine.

 
 
Privredna komora Srbije u okviru Projekta SMART FACTORY HUB koji se finansira iz Dunavskog transnacionalnog programa DTP, raspisala je Javni poziv za primenu pametnih i inovativnih rešenja. Cilj je poboljšanje efikasnosti proizvodno orijentisanih mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kroz uvođenje inovacija u proizvodne procese.
 
Uslovi koje podnosioci prijava moraju ispuniti:
  1. Podnosilac prijave može da bude proizvodno orijentisano mikro, malo ili srednje pravno lice.
  2. Prijavu podnosi domaće pravno lice registrovano u Republici Srbiji, a koje ima uspostavljenu saradnju sa inostranim partnerom od kojeg želi da nabavi “pametno”, inovativno rešenje, novu tehnologiju i sl.
  3. Inostrani partner sa kojim domaće pravno lice ima uspostavljenu saradnju odnosno od kojeg nabavlja “pametno” rešenje, inovaciju i sl. mora da bude pravno lice osnovano u jednoj od sledećih zemalja: Austriji, Bulgarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji (ili na području Dunavskog transnacionalnog programa
  4. Podnosilac prijave ne može biti vlasnik kapitala ili na bilo koji drugi način povezan sa udelom u vlasništvu ili rukovođenjem predloženog privrednog društva iz inostranstva od kojeg nabavlja “pametno” rešenje.
  5. Podnosilac prijave može da se prijavi na Javni poziv podnoseći samo jednu prijavu. Ukoliko u ime jednog podnosioca pristigne više prijava, razmatra se samo prva primljena prijava, dok se ostale odbacuju.
 
Tekst poziva, kao i obrasci za prijavu nalaze se na http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1553&p=0&t=14 .
 
Ponuđači podnose prijavu na engleskom jeziku. Rok za podnošenje prijava je 14. decembar 2018. godine. Tri prijave sa najvećim brojem bodova biće odabrane za finansiranje.
 
Sva pitanja u vezi javnog poziva moguće je uputiti na projekti@pks.rs

Pitajte nas