Arhiva aktuelnosti Arhiva aktuelnosti


11Sep2015
Narodna-banka-Srbije.jpg

Izmene odluke o obaveznoj rezervi banaka

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici usvojio Odluku o izmeni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije.

Pročitaj više
11Sep2015
rublja.jpg

Referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poena

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 5,0 odsto.

Pročitaj više
11Sep2015
f174a.jpg

Pametne farme u Srbiji do 2020.

Farme po standardima Evropske unije moraće da ispune oštre kriterijume koji su u vezi sa zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti

Pročitaj više
07Sep2015
jobsgrowth.jpg

Srbija pristupila Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

Republika Srbija je 24. avgusta 2015. godine pristupila Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI potpisivanjem ugovora sa Evropskom komisijom.

Pročitaj više
04Sep2015
download.jpg

Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Dana 03. septembra 2015. godine prodato 87,93 odsto emisije

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 03. septembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

Pročitaj više
04Sep2015
racunovodstvoirevizija.jpg

Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna zakona o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke pripremila je Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bi se zainteresovana lica (potencijalni ponuđači), podnosioci prijava i ponuđači...

Pročitaj više
04Sep2015
kombajn-psenica.jpg

Počinje javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da 4. septembra, započinje javnu raspravu o Nacrtu zakona o zadrugama kako bi se stvorio odgovarajući pravni okvir za ponovno oživljavanje...

Pročitaj više
03Sep2015
cekic-sudija.jpg

Aukcija dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (6,00%) - Dana 2. septembra 2015. godine prodato 94,51% odsto emisije

Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 2. septembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

Pročitaj više
03Sep2015
0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

Rezultati julske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati julske ankete o inflacionim očekivanjima ukazuju da finansijski sektor za godinu dana unapred očekuje međugodišnju inflaciju u visini od 3,4%.

Pročitaj više
28Aug2015
finiseyes.jpg

Zakon o inspekcijskom nadzoru

 U primeni od 30.septembra 2015.godine biće odredbe Zakona kojima se proširuje inspekcijski nadzor i na neregistrovane delatnosti, koje su u delokrugu drugih inspekcija

Pročitaj više
27Aug2015
32619eu1.jpg

EU opredelila 222 miliona evra za projekte u Dunavskom regionu

Evropska unija (EU) će investirati oko 222 miliona evra u 13 zemalja Dunavskog regiona, između ostalog i u tri države izvan EU -Srbiju, BiH i Crnu Goru, a za projekte saradnje i podrške u Dunavskom...

Pročitaj više
26Aug2015
fiskal-1440x640.jpg

Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – jul 2015. godine

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Zakon o budžetu za 2015. godinu

Pročitaj više
26Aug2015
dinari.jpg

Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, jul 2015.

Prosečna zarada isplaćena u julu 2015. godine iznosi 62.687 dinara.

Pročitaj više
21Aug2015
misija-mmfa-dolazi-u-bih_1433849798.jpg

Počeli zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom Republike Srbije

Plenarnim sastankom, održanim danas u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda.

Pročitaj više
21Aug2015
Edukacija2.jpg

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika – 17. oktobar 2015. godine

Pozivaju se zainteresovani da, u skladu sa odlukom direktora Agencije i oglasom o polaganju stručnog ispita, Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Pročitaj više
19Aug2015
Ministarstvo_privrede.jpg

Fond za razvoj odobrio još 68 kredita privrednicima

19. avgust 2015. godine – Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Upravni odbor Fonda za razvoj odobrio na poslednjoj sednici još 68 kredita privrednicima

Pročitaj više
14Aug2015
zaposljavanje.jpg

Sveobuhvatan osvrt na Zakon o budžetskom sistemu, u delu koji se odnosi na zabranu zapošljavanja i ograničenje broja zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

Zakonom o izmenama i dopunama budžetskog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), koji je stupio na snagu 7. decembra 2013. godine, propisana je zabrana zasnivanja radnog odnosa sa novim lici...

Pročitaj više
14Aug2015
457_komercijalna.jpg

Izabran privatizacioni savetnik za Komercijalnu banku

U skladu sa odredbama Ugovora akcionara Komercijalne banke, Ministarstvo finansija i Agencija za osiguranje depozita sproveli su postupak izbora zajedničkog finansijskog savetnika, koji bi trebalo...

Pročitaj više
12Aug2015
bg2.jpg

Dana 12. avgusta 2015. godine prodato 100,00 odsto emisije

Aukcija dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije DANA 12. AVGUSTA 2015. GODINE PRODATO 100,0...

Pročitaj više
12Aug2015
Baymeadows-4.jpg

Izmene i dopune zakona o javnim nabavkama

Dana 12. avgusta 2015. godine stupa na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15.

Pročitaj više
10Aug2015
bg1.jpg

Objavljivanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Objavljivanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu - 10. avgust 2015.

Pročitaj više
01Aug2015
skupstina_(1).jpg

Zakoni usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije 31.07.2015. godine

Narodna skupština Republike Srbije je 31. jula usvojila niz zakona. Najznačajniji usvojeni zakoni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim ...

Pročitaj više
28Jul2015
izb-skupstina-vojvodine.jpg

Pripremljeni principi finasiranja AP Vojvodina, sledi diskusija u javnosti 01.08.2015.

Na osnovu inicijalnih stručnih i političkih razgovora Ministarstvo finansija je pripremilo polazne osnove i principe finansiranja AP Vojvodina. U predstojećim konsultacijama i javnoj raspravi odre...

Pročitaj više