Aktuelnosti

Nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki

11.png

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 92/23, u daljem tekstu: Zakon) koji stupa na snagu 4. novembra 2023. godine,  propisan je nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki.

U skladu sa zakonskim odredbama, Kancelarija za javne nabavke donosi podzakonski akt o korišćenju Portala javnih nabavki koji takođe stupa na snagu 4. novembra 2023. godine.

S tim u vezi, obaveštavamo da će svi privredni subjekti koji se prvi put registruju na Portalu javnih nabavki biti u obavezi da postupaju na način propisan odredbama Zakona i podazakonskog akta u pogledu registracije na Portalu, počev od 4. novembra 2023. godine.

Privredni subjekti koji su već registrovani na Portalu, biće u obavezi da obnove svoje prijave unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih Zakonom i podzakonskim aktom, najkasnije u roku od 30 dana od dana početka primene Zakona, odnosno najkasnije do 31. januara 2024. godine.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...