Aktuelnosti

Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

ev_2014040250432_12718.png

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 20. juna 2023. godine.

Ministarstvo turizma i omladine u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11 i 116/22 – dr. zakon), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i Planom izvršenja Ministarstva turizma i omladine za 2023. godinu,

raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje

Pravo učešća na javnom konkursu:

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo turizma i omladine.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 20. juna 2023. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno 20. juna 2023. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 20. juna 2023. godine).

Konkursna dokumentacija:

 

            Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa i projekata može se preuzeti ovde:

  1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje
  2. Model pravilno popunjenog OPK obrasca
     
    Konkursna dokumentacija
      
    Model popunjenog OPK obrasca

Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...