Aktuelnosti

Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

APR_mapa.png

Agencija za privredne registre danas je objavila Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (Mapa RegMPRR), na kojoj su prikazane informacije o ulaganjima države, privrednom razvoju i privrednim potencijalima, sa godišnjim podacima za 2022. godinu.

Podaci na Mapi RegMPRR pokazuju da su realizatori podsticaja regionalnog razvoja u 2022. godini realizovali sredstva podsticaja u značajnom obimu. Ukupni podsticaji u 2022. godini realizovani su u iznosu od 229,9 mlrd dinara, što je za 10,3% više nego prethodne godine. Od ukupno realizovanih podsticaja na bespovratna sredstva odnosi se 199,9 mlrd dinara ili 87,0% i uvećana su u poređenju sa prethodnom godinom za 4,2%.

Najveći deo ukupno realizovanih podsticaja usmeren je privredi, i to privrednim društvima i preduzetnicima 120,5 mlrd dinara, što je 52,4% i institucijama iz oblasti obrazovanja i nauke 48,9 mlrd dinara, što je 21,3%. U odnosu na prethodnu godinu znatno su povećani iznosi koji su dati jedinicama lokalne samouprave (23,6 mlrd dinara), poljoprivrednim gazdinstvima (19,3 mlrd dinara) i institucijama iz oblasti zdravstva (5,1 mlrd dinara).

Prema nameni, ulaganja 85,3% ukupno realizovanih podsticaja (195,9 mlrd dinara) usmereno je u: saobraćajnu infrastrukturu (59,1 mlrd dinara); obrazovanje, nauku, kulturu i sport (45,6 mlrd dinara); podsticanje proizvodnje (36,4 mlrd dinara); podsticanje naučno-istraživačkog rada, istraživanja i razvoja (20,6 mlrd dinara); podsticanje poljoprivrede (20,1 mlrd dinara), kao i u podsticanje zapošljavanja (14,1 mlrd dinara). Ulaganje u navedene oblasti povećano je za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Na Mapi RegMPRR su dati ključni podaci o privredi i neprofitnom sektoru, koji su objedinjeni iz različitih izvora (državnih organa i organizacija, kao i drugih registara koje vodi Agencija), tako da ona pruža sveobuhvatnu sliku razvoja domaće ekonomije, ukupno i po teritorijalnom principu, za tekuću i tri prethodne godine, u tabelarnoj i grafičkoj formi.

Mapa RegMPRR, koja sadrži podatke o dostignutom stepenu razvijenosti svih opština u Republici Srbiji, prema važećem propisu, predstavlja posebno koristan izvor informacija za potencijalne investitore i subjekte regionalnog razvoja u Republici Srbiji. Pre ulaganja na određenoj teritoriji, investitorima je od interesa da pribave i sagledaju, kako karakteristike dostignutog privrednog razvoja, tako i potencijale za razvoj izabrane teritorije (veličina teritorije, broj stanovnika, kvalifikaciona struktura nezaposlenih i sl). Ujedno, subjektima regionalnog razvoja dostupne informacije su od značaja, u postupku donošenja odluka o podsticajnim ulaganjima, a u cilju smanjivanja regionalnih neravnomernosti, kroz jačanje ekonomije određene teritorije i podizanje nivoa konkurentnosti privrede na toj teritoriji.

Korisnicima su na Mapi RegMPRR dostupni svi objavljeni podaci bez naknade, a odgovarajućom pretragom ih mogu dobiti kao setove podataka za sva četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, regioni, oblasti i opštine).


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...