Aktuelnosti

Objavljena Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja

bojic-revizija.jpg

Izrada publikacije "Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja (deo pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava)" realizovana je u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), kao jedna u nizu analiza posvećenih proceni uticaja evropskih integracija Republike Srbije na nadležnosti i kapacitete lokalne samouprave u različitim pregovaračkim poglavljima.

U analizi su predstavljene novine u oblasti zaštite podataka o ličnosti u pravnim tekovinama i praksi Evropske unije i osnovne promene koje donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Pored toga, predstavljen je odnos prava na pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa fokusom na nekim od najčešćih dilema sa kojima se u tom domenu lokalne samouprave susreću. Izneti su i rezultati analize kapaciteta JLS za usklađivanje sa novim pravnim okvirom za zaštitu podataka o ličnosti, kako bi se procenila spremnost i informisanost JLS za njegovu primenu. Upoznavanjem sa iskustavima Švedske u primeni Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od strane JLS u toj zemlji ukazuje se na niz izazova sa kojima se mogu susresti lokalne samouprave u Srbiji. U poslednjem delu analize date su preporuke jedinicama lokalne samouprave i Stalnoj konferenciji gradova i opština za efikasniju primenu propisanih standarda na lokalnom nivou.

Za vise informacija možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO na email: euintegracije@skgo.org

Preuzmite publikaciju >>>


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...