Aktuelnosti

Usvojen Zakon o javnim nabavkama

Narodna-Skupstina-Republike-Srbije-680x418.jpg

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o javnim nabavkama, kojim su utvrđene nove vrednosti do kojih se zakon ne primenjuje i vrednosti za primenu zakona, u skladu sa praksom država članica Evropske unije u okruženju.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.

Poslanici su izglasali i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Takođe, usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.

Skupština je glasala i za usvajanje Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Zakona o dopunama Zakona o prekršajima, kao i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Usvojen je i set međunarodnih finansijskih sporazuma, među kojima je i Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća ,,Srbijagas'' Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac–Brus–Kopaonik–Raška–Novi Pazar–Tutin (III faza).

Izglasan je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici.

Takođe, izglasan je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa.

Usvojen je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW”, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju.

Skupština je usvojila i zakone o završnim računima budžeta za period od 2002. do 2018. godine, koji pokazuju kako su se trošila sredstva budžetskih korisnika i kako se upravljalo javnim finansijama.

Poslanici su danas izabrali i desetočlani Nadzorni odbor, koji će kontrolisati izborni proces.

Članovi Nadzornog odbora su v. d. direktora Ustanove kulture “Vuk Stefanović Karadžić” Svetislav Goncić, producent Branislav Klanšček, naučni savetnik dr Nikola Žutić, diplomirani saobraćajni inženjer Dragan Varagić i diplomirani politikolog za međunarodne odnose Ivana Radovanović.

Takođe, članovi su i univerzitetski profesor prof. dr Branko M. Rakić, savetnik za pravna pitanja prof. dr Miodrag Savović, novinar-prezenter Ivona Pantelić, profesor nemačkog jezika i književnosti Jelena Milenković Orlić i prvak opere Aleksandar Stamatović.

Saopštenje Ministarstva finansija o danas usvojenim zakonima možete pogledati ovde.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...