510x320_62287-Rodna_ravnopravnost.jpg

Rodno odgovornim budžetiranjem do društva jednakih šansi

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da Vlada Srbije od 2015. godine pri planiranju budžeta vodi računa o tome da finansije budu jednako raspoređene i da i muškarci i žene imaju jednake uslove za korišćenje novca.

Mihajlović je, otvarajući konferenciju o rodno odgovornom budžetiranju (ROB), navela da je Srbija u svetu prepoznata po uvođenju rodno odgovornog budžetiranja i da treba da budemo ponosni na sve što smo do sada uradili u ovom procesu.

Ona je podsetila na to da su Koordinaciono telo i Ministarstvo finansija, uz podršku UN Women, 2015. godine izmenili Zakon o budžetskom sistemu i obavezali sve resore na to da prilikom planiranja svojih budžeta uključe rodnu komponentu.

Bez novca nema ni razvoja, naša obaveza je da stvorimo uslove za to da svi građani i građanke imaju jednake uslove da koriste budžetska sredstva, istakla je potpredsednica Vlade.

Zakonska obaveza za sve budžetske korisnike je da do 2020. uvedu rodno odgovorne budžete. Naš krajnji cilj je da učinimo sve da povećamo kvalitet života i žena i muškaraca u Srbiji, a ovo je jedan od najvažnijih instrumenata ka tome, poručila je Mihajlović.

Ona je dodala da nas čeka još posla u ovom procesu i da moramo učiniti više da povećamo javnost u planiranju i realizaciji rodno odgovornih budžeta.

Prema njenim rečima, građanima i građankama treba da se pojasni šta za njih i njihov svakodnevni život znači rodno odgovoran budžet.

Ovo nije jednostavan proces, dosta toga smo uradili, ali ne smemo da usporimo. Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja veliki je korak ka stvaranju društva jednakih šansi, u kojem svi njegovi članovi imaju mogućnost da se razvijaju, zaključila je Mihajlović.

Šefica Kancelarije UN Women u Srbiji Milana Rikanović rekla je da ova organizacija godinama unazad podržava Republiku Srbiju u procesu uvođenja ROB-a i da treba da budemo ponosni jer je Srbija prepoznata kao primer dobre prakse u svetu.

Rodno odgovorno budžetiranje je veoma važna alatka koja nam pomaže da sagledamo na koji način treba da planiramo programe i politike kako bi svi članovi društva imali koristi i kako bi se izborili za rodnu ravnopravnost. Uvođenje ROB-a jedna je od najprogresivnijih reformi koje država sprovodi, s ciljem da svi građani i građanke imaju jednake uslove za razvoj, istakla je Rikanović.

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović iskazala je zahvalnost Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i UN Women na podršci u ovom procesu, i dodala da je u 2019. godini 18 institucija na pokrajinskom nivou uvelo rodnu komponentu u svoje budžete.

Odraz zrelosti našeg društva je da na pravi način odgovorimo na nejednakosti koje postoje, a rodno odgovorni budžeti pomažu nam da stvorimo jednake šanse za razvoj svih, poručila je Jovanović.

Konferencija o rodno odgovornom budžetiranju održana je danas u Palati Srbija, u organizaciji Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Ministarstva finansija i UN Women, u prisustvu više od 130 predstavnika republičkih i pokrajinskih institucija i međunarodnih organizacija.


Pitajte nas