GetImage.jpg

Treći poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Jadransko - jonskog programa - ADRION 2014 – 2020

Rok za podnošenje predloga projekta: 29.07.2019

Prioritetna osa br. 1: Inovativan i pametan region

Program:INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ 2014-2020 - IPA 2

Datum objavljivanja: 20.05.2019

Rok za podnošenje predloga projekta: 29.07.2019

LINK


Pitajte nas