startup-un1.jpg

Javni poziv za podršku inovativnim aktivnostima

Javni poziv, koji je otvoren do 1. jula 2019.

Fond za inovacionu delatnost raspisao je novi javni poziv kroz koji će dodeliti 4,5 milion evra za podršku inovativnim aktivnostima malih i srednjih preduzeća: Program ranog razvoja, saopšteno je danas iz tog fonda.
Za ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. jula, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta "Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima".

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada evra.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 300 hiljada evra.

Prijave inovativnih projekata podnose se putem portala <http://www.inovacionifond.rs/prijava/> Fonda za inovacionu delatnost.

Za nastavak finansiranja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija sredstva su obezbeđena iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014).

Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima je potpisan između Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije (CFCU) i Fonda za za inovacionu delatnost.

Sprovođenje aktivnosti u okviru ovog ugovora je započeto 1. decembra 2018. Ukupan budžet projekta je 4,5 miliona evra, od čega 2,5 miliona evra sredstava Evropske unije i dva miliona evra iz budžeta Srbije.


Pitajte nas