Aktuelnosti

Otvorena web stranica sa novim šifarnikom zanimanja

sifarnik.jpg

Novi šifarinci usklađeni sa međunarodnim standardima i potrebama domaće privrede, u primeni su od 1. januara 2019. godine, a obaveza za sve poslodavce je da do kraja godine ažuriraju podatke o zaposlenima. Na stranici http://kodekssifara.minrzs.gov.rs mogu se preuzeti Priručnik za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara, svi novi šifarnici, uputstva za korišćenje i relevantni zakoni iz ove oblasti.
 
Vlada RS je usvojila 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija RS, iz koje proizilazi 5 novih šifarnika: Šifarnik zanimanja, nivoa kvalifikacija,  država, opština i naselja u Republici Srbiji.
 
Do usvajanja Odluke u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena na tržištu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i nastanak novih zanimanja. Nova lista zanimanja rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti zapošljavanja i usklađena je sa potrebama tržišta rada u Republici Srbiji, putem konsultacija sa poslodavcima i relevantnim institucijama.
.
Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada utvrđeni su podnosioci inicijativa za izmene i dopune pojedinačnih šifarnika, u pogledu dodavanja novog zanimanja, izmenu naziva postojećeg zanimanja i slično, a to su za Šifarnik zanimanja – NSZ, za Šifarnik nivoa kvalifikacija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i za Šifarnik opština u RS i Šifarnik naselja u RS – Zavod za statistiku.
 
Predlog za izmenu i dopunu, uz identifikacione podatke podnosioca, treba da sadrži i vrstu izmene i dopune, naziv zanimanja, šifru zanimanja, opis poslova i zadataka u zanimanju, kvalifikacije potrebne za njihovo obavljanje (naziv, nivo, vrstu, način sticanja, vrstu završene škole).
 
Na osnovu inicijative NSZ sačinjava objedinjen predlog inicijative za izmenu i dopunu šifarnika zanimanja, koju dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, najviše jedanput godišnje.
 
Više informacija i sugestije mogu se dobiti upitom na mejl sifarnici@nsz.gov.rs

Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...