31_(1).jpg

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o nauci i istraživanjima

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 3. decembra 2018. godine do 3. januara 2019. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o nauci i istraživanjima (u daljem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 3. decembra 2018. godine do 3. januara 2019. godine.

Nacrt zakona biće predstavljen 10. decembra 2018. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu – Svečana sala u 10 časova, 12. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Nišu u 11 časova, 18. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u 11 časova i 25. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu u 11 časova.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, isključivo preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na sledeću e-mail adresu: nauka@mpn.gov.rs, a u subjektu e-mail poruke navesti: „Nacrt zakona o nauci i istraživanjima”.

Nacrt zakona o nauci i istraživanjima

Obrazloženje Nacrta zakona o nauci i istraživanjima

Program javne rasprave

Formular za dostavljanje predloga i sugestija


Pitajte nas